Ładowanie

Jako dowód, że w placówkach medycznych światło sztuczne ma służyć przede wszystkim pacjentom i lekarzom niech posłuży przykład Centrum Medycznego RYSKA  B-stok.

Personel medyczny i pacjenci chwalą komfort wizualny, atmosferę spokoju sprzyjającą wizycie i badaniom. Światło na ich stanowiskach pracy (miękkie w poczekalni, a w gabinetach o stymulującej barwie) zapewnia oprócz miłej atmosfery dobry kontakt z pacjentem. Ponadto intensywność oświetlenia i łagodna emisja światła pozwala na to, że bezpośrednia rozmowa pacjenta z lekarzem wpływa na dużo lepsze samopoczucie pacjenta już w trakcie samej wizyty.

Osiągnięcie niskiej luminancji oraz znakomitej równomierności oświetlenia i bardzo dobrego poziomu natężenia udało się w stu procentach dzięki zastosowaniu  półprzezroczystej powierzchni cienkiej folii Barrisol służącej jako klosze (dyfuzory) – przez Zespół perfekcjonistów Barrisol – firmy „AGI" Andrzeja Poczobuta -  oraz - świetlówek i LEDów o najwyższych parametrach świetlnych przez nasz Zespół. W tym Centrum medycznym już 3-ci rok oświetlenie wzbudza u lekarzy, personelu i pacjentów bardzo pozytywny odbiór i działa perfekcyjnie.

Słyszymy obecnie, że oświetlenie w obiektach medycznych ma bardzo duże znaczenie.

I dobrane zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”  ma  respektować  pozytywny wpływ na pacjentów w przychodniach i chorych na oddziałach szpitalnych.

Ponadto w gabinetach, w laboratoriach i salach operacyjnych ma zapewniać doskonałe parametry optyczne, pozwalające na odbiór bodźców wizualnych w sposób podobny do odbieranych w świetle naturalnym (Efekt Human Light).

Zwłaszcza w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i gabinetach stomatologicznych, gdzie wzrok lekarzy zaangażowany jest w odbiór detali – oświetlenie musi zapewniać znakomitą widoczność, możliwość skupienia wzroku w obszarze pola zabiegowego i przez długie godziny zapewnić ochronę i bezpieczeństwo dla oczu. W naszych realizacjach staramy się spełniać powyższe wymogi.

Gabinet

 

 

W wielu zakładach przemysłowych, magazynach czy centrach handlowych oświetlenie realizowane jest  jeszcze za pomocą tradycyjnych opraw świetlówkowych i wyładowczych oraz metalohalogenkowych. Obecnie rozwój technologii LED i obniżanie kosztów produkcji na każdym odcinku  produkcji czy magazynowania wymaga optymalizacji czyli obniżania kosztów eksploatacji przy równoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów światła, wpływających na ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Wymagania prawne i przepisy BHP warunkujące odpowiednie oświetlenie hal przemysłowych i pomieszczeń towarzyszących – to obszerne spektrum wiedzy.

Do modernizacji oświetlenia czy nowych projektów podchodzimy ze starannością i uwzględniamy wiele kryteriów, aby stworzyć przyjazne miejsce pracy z równoczesnym minimalizowaniem zużycia energii elektrycznej.

W zależności od rodzaju produkcji, gabarytów hali, sposobów przemieszczania się, obecności lub nie światła dziennego, ilości zmian pracowniczych, czasowym harmonogramem pracy, wieku pracowników, wymagań procesów technologicznych i sposobów magazynowania – wykonujemy koncepcję, a następnie szczegółowy projekt oświetlenia. Uwzględnia on rygorystyczne wymagania norm i zapewnia odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia, równomierność, dobre warunki widzenia i bezpieczeństwo pracy. Przeciwdziała jednocześnie zjawisku olśnienia i stroboskopowemu zjawisku przy ruchomych częściach maszyn. Uwzględnia oczywiście najnowocześniejsze technologie LED i sterowanie, a jeśli trzeba – podwyższone wymagania czystości  jak np. w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym (zapewnienie warunków higienicznych).

W zależności od wysokości hali (do 6m lub powyżej) stosujemy albo oprawy liniowe ze źródłami LED o odpowiednich parametrach mocy, barwy światła, układów optycznych lub stosujemy oprawy typu high – bay, w których wielodiodowy moduł LED z odbłyśnikiem i kloszem – kształtuje rozsył światła do charakteru pracy lub wysokości i szerokości alejek między regałami magazynowymi.

Oprawy ze źródłami LED zapewniają natychmiastowy start z pełnym natężeniem światła na stanowiskach (istotne w przypadku zaników napięcia zasilającego). Umożliwiają również sterowanie – czyli regulację natężenia strumienia światła w pełnym zakresie. Źródła LED znakomicie współpracują z czujnikami poziomu światła naturalnego lub obecności osób w pomieszczeniu (oszczędności energii), a przy zastosowaniu systemu sterowania budynkiem – bardzo duże oszczędności energii. Oba powyższe systemy pozwalają na niezależne sterowanie każdą z opraw lub zespołem opraw w strefach produkcyjnych czy komunikacyjnych oraz  magazynowych. Odbywa się to przez panele dotykowe lub proste zintegrowane czujniki z oprawami.

Przykładowo, możliwe są następujące „nastawy” :

Słoneczny dzień - światło ściemnione do 10-30% i jeśli ktoś wejdzie w strefę operacji oprawa załącza się na 100% przez 3-5min; chyba, że czujka wykrywa ciągły ruch; jeśli nie ma ruchu po 5 min. oprawa powraca do poziomu 10-30% (nie wyłącza się w ogóle – jako opcja).

W nocy podobnie, ale czujnik jasności nastawiony na 30-50% nominalnego oświetlenia, jeśli ktoś wejdzie oprawa włącza się na 100% i przez 3-5min świeci i po ustaniu ruchu – powraca do 30% światła nominalnego.

Można również ustawić opcję dzienne/nocne: jeśli ktoś wejdzie w strefę – czujnik aktywuje oprawę i świeci przez  3-5min na 100%, jeśli nie ma ruchu  - powraca do 30% i trzyma przez 3minuty, po czym wyłącza, jeśli nie ma ruchu.

Jak nadmieniono możemy zastosować inteligentny system oświetlenia LED, dostosowany do powtarzalnych procesów – wyposażony w zintegrowane oprogramowanie, z możliwością "uczenia się"  się opraw na podstawie parametrów  systemowych. Opcja  ta pozwala  na uzyskanie oszczędności nawet do 80% wartości aktualnego zużycia energii elektrycznej na oświetlenie.

Poprzez obniżanie zużycia energii jak i kosztów utrzymania instalacji (długa żywotność źródeł LED), nasi  klienci są w stanie osiągnąć szybki zwrot kosztów inwestycji przy zapewnieniu najwyższej jakości oświetlenia na stanowiskach pracy i pomieszczeniach socjalnych.